Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
22 / 2019 HOTĂRÂREA NR. 22 Din data de 25 aprilie 2019 Privind indexarea cu rata inflației a nivelurilor valorilor impozabile, impozitele și taxele locale precum și alte taxe asimilate acestora, pentru anul fiscal 2020; 2019-04-25
21 / 2019 HOTĂRÂREA Nr. 21 Din data de 18 aprilie 2019 privind aprobarea Actelor de punere în valoare şi a preţurilor pentru materialul lemnos pe picior și din rampa din pădurea proprietatea privată a comunei Valcău de Jos 2019-04-18
20 / 2019 HOTĂRÂREA Nr.20 Din data de 18 aprilie 2019 închirierea prin atribuire directă a păşunii Bradea aflată în proprietatea privată a comunei Valcău de Jos, județul Sălaj; 2019-04-18
19 / 2019 HOTĂRÂREA Nr. 19 Din data de 18 aprilie 2019 privind revocarea H.C.L. Nr. 14 din data de 28 martie 2019 privind închirierea păşunii Brade aflată în proprietatea privată a comunei Valcău de Jos, județul Sălaj 2019-04-18
18 / 2019 HOTĂRÂREA NR. 18 Din data de 18 aprilie 2019 privind aprobarea contului de executie a bugetului local a Comunei Valcău de Jos pe trimestrul I anul 2019 2019-04-18
17 / 2019 HOTĂRÂREA NR. 17 Din data de 18 aprilie 2019 privind aprobarea bugetului consiliului local al comunei Valcău de Jos, pe anul 2019 2019-04-18
16 / 2019 HOTĂRÂREA NR. 16 Din data de 28 martie2019 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru lunile aprilie, mai și iunie 2019 2019-03-28
15 / 2019 HOTĂRÂREA NR 15 Din data de 28 martie 2019 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului comunei Valcău de Jos 2019-03-28
14 / 2019 HOTĂRÂREA Nr. 14 Din data de 28 martie 2019 privind închirierea păşunii Brade aflată în proprietatea privată a comunei Valcău de Jos, județul Sălaj 2019-03-28
13 / 2019 HOTĂRÂREA Nr. 13 Din data de 28 martie 2019 privind aprobarea repartizării pășunatului pe specii de animale precum și exploatarea pajiștilor și a pășunilor de pe raza administrativ teritorială a comunei Valcău de Jos 2019-03-28
12 / 2019 HOTĂRÂREA NR. 12 Din data de 28 martie 2019 privind utilizarea excedentului bugetului local al Comunei Valcău de Jos rezultat la încheierea exercițiului bugetar 2018; 2019-03-28
11 / 2019 HOTĂRÂREA Nr. 11 Din data de 28 februarie 2019 privind aprobarea diriginților de şantier pentru servicii de supraveghere al execuţiei lucrărlilor pentru acțiunea „Modernizare, extindere și dotare cămin cultural Valcău de Sus”și pentru acțiunea „Modernizare, extindere și dotare cămin cultural Subcetate” din cadrul proiectului: „Modernizare cămine culturale în comuna Valcău de Jos, judeţul Sălaj” 2019-02-28
10 / 2019 HOTĂRÂREA Nr. 10 Din data de 28 februarie 2019 privind aprobarea diriginților de şantier pentru servicii de supraveghere al execuţiei lucrărlilor în cadrul proiectului: „Construire capelă şi amenajări exterioare” 2019-02-28
9 / 2019 HOTĂRÂREA Nr. 9 Din data de 28 februarie 2019 privind mandatarea primarului Comunei în A.G.A. ADI ECODES în vederea aprobării modificărilor în structura tarifelor aplicate în cadrul Contractului de delegare Nr.777 din 25.09.2018, potrivit reglementărilor OUG 74/2018 2019-02-28
8 / 2019 HOTĂRÂREA Nr. 8 Din data de 28 februarie 2019 Privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local ce vor fi efectuate de beneficiarii venitului minim garantat pentru sumele acordate ca ajutor social în anul 2019 2019-02-28
Înapoi