Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
50 / 2019 privind aprobarea actelor de punere in valoare 2019-10-28
49 / 2019 privind rectificarea bugetului pe trimestrul IV 2019. 2019-10-28
48 / 2019 privind aprobarea contului de executie a bugetului local pe trimestrul III 2019 2019-10-28
47 / 2019 privind rectificarea bugetului pe trimestrul III 2019 2019-09-30
46 / 2019 privind aprobarea actelor de punere in valoare si a preturilor de pornire la licitatie 2019-09-30
45 / 2019 privind numirea reprezentantilor Consiliului local in Consiliul de administratie al Scolii Gimnaziale Valcau de Jos 2019-09-30
44 / 2019 privind alegerea presedintelui de sedinta 2019-09-30
43 / 2019 Hotărârea 43 din 27 august 2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici al obiectivul ”Lucrări de intervenții la Școala Gimnazială Valcău de jOS” 2019-08-27
42 / 2019 Hotarârea 42 din 27 august 2019 privind aprobarea rectificării bugetului Consiliului local al comunei Valcău de Jos 2019-08-27
41 / 2019 Hotărârea 41 din 5 august 2019 privind aprobarea actului de punere în valoare material lemnos din rampă și de pe picior din pădurea proprietatea comunei Valcău de Jos 2019-08-05
40 / 2019 Hotărârea nr. 40 din 5 august 2019 privind aprobarea organizării zilelor comunei Valcău de Jos 2019-08-05
39 / 2019 Hotărârea nr. 39 din 5 august 2019 privind aprobarea modificării anexei la Hot. nr. 30/2018 2019-08-05
38 / 2019 Hotărârea nr. 38 din 5 august 2019 privind aprobarea organigramei și statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei Valcău de Jos 2019-08-05
37 / 2019 Hotărârea nr. 37 din 5 august 2019 privind alegerea președintelui de ședință pentru sedința din data de 5 august 2019 2019-08-05
36 / 2019 HOTĂRÂREA Nr. 36 Din data de 26 iulie 2019 Privind modificarea anexei nr 1 la HOTĂRÂREA Nr. 25 Din data de 29 mai 2019 privind aprobarea actualizării devizului general după achiziții la obiectivul "Construire Grădiniță cu program prelungit în localitatea Valcău de Jos, comuna Valcău de Jos, județul Sălaj" finantat prin PNDL; 2019-07-26
Înapoi