Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
43 / 2019 Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici al obiectivul ”Lucrări de intervenții la Școala Gimnazială Valcău de jOS” 2019-08-27
42 / 2019 Privind aprobarea rectificării bugetului Consiliului local al comunei Valcău de Jos 2019-08-27
41 / 2019 Privind aprobarea actului de punere în valoare material lemnos 2019-08-05
40 / 2019 Privind aprobarea organizării zilelor comunei Valcău de Jos 2019-08-05
39 / 2019 Privind aprobarea modificării anexei la Hot. nr. 30/2018 2019-08-05
38 / 2019 Arpobarea organigramei 2019-08-05
37 / 2019 Privind alegerea președintelui de ședință pentru sedința din data de 5 august 2019 2019-08-05
36 / 2019 HOTĂRÂREA Nr. 36 Din data de 26 iulie 2019 Privind modificarea anexei nr 1 la HOTĂRÂREA Nr. 25 Din data de 29 mai 2019 privind aprobarea actualizării devizului general după achiziții la obiectivul "Construire Grădiniță cu program prelungit în localitatea Valcău de Jos, comuna Valcău de Jos, județul Sălaj" finantat prin PNDL; 2019-07-26
35 / 2019 HOTĂRÂREA NR. 35 din 26 iulie 2019 Privind trecerea unui imobil din domeniul public al Comunei Valcău de Jos și administrarea Consiliului Local al Comunei Valcău de Jos, în domeniul public al Județului Sălaj și administrarea Consiliului Județean Sălaj 2019-07-26
34 / 2019 HOTĂRÂREA NR. 34 din 11 iulie 2019 Privind aprobarea Planului de Analiza si Acoperire a Riscurilor pentru anul 2019 al Comunei Valcău de Jos 2019-07-11
33 / 2019 HOTĂRÂREA NR. 33 Din data de 11 iulie 2019 rectificarea bugetului Comunei Valcău de Jos pe anul 2019 2019-07-11
32 / 2019 HOTĂRÂREA NR. 32 Din data de 11 iulie 2019 privind aprobarea contului de executie a bugetului local a Comunei Valcău de Jos pe trimestrul II anul 2019 2019-07-11
31 / 2019 HOTĂRÂREA Nr. 31 Din data de 20 iunie 2019 privind aprobarea actualizării devizului general după achiziții la obiectivul "Modernizare cămine culturale în Comuna Valcău de Jos, jud. Sălaj" 2019-06-20
30 / 2019 HOTĂRÂREA NR. 30 Din data de 20 iunie 2019 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru lunile iulie, august și septembrie 2019 2019-06-23
29 / 2019 HOTĂRÂREA Nr. 29 Din data de 20 iunie 2019 aprobarea actualizării devizului general după achiziții la obiectivul "Modernizare drumuri și străzi de interes local în comuna Valcău de Jos, județul Sălaj" finantat prin PNDL; 2019-06-23
Înapoi