Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
0 / 2018 PROCES VERBAL Încheiat în ședința ordinară din data de 7 iunie 2018, ora 16:00. 2018-06-07
35 / 2018 HOTĂRÂREA NR 35 Din data de 7 iunie 2018 Privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru lunile iulie, august și septrembrie 2018 2018-06-08
34 / 2018 HOTĂRÂREA NR. 34 din 7 iunie 2018 Privind aprobarea organizării Zilelor Comunei Valcău de Jos 2018-06-07
33 / 2018 HOTĂRÂREA NR. 33 Din data de 7 iunie 2018 privind aprobarea încheierii unui contract de comodat între Comuna Valcău de Jos și Asociația Sportivă „Cetatea Valcău” 2018-06-07
32 / 2018 HOTĂRÂREA NR. 32 Din data de 7 iunie 2018 privind rectificarea bugetului Comunei Valcău de Jos pe trimestrul II 2018 2018-06-07
0 / 2018 PROCES VERBAL Încheiat în ședința ordinară din data de 17 mai 2018, ora 15:00. 2018-05-20
31 / 2018 privind aprobarea Actului de punere în valoare şi a preţurilor pentru materialul lemnos din rampa din pădurea proprietatea privată a comunei Valcău de Jos 2018-05-17
30 / 2018 privind aprobarea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate a Primarului comunei Valcău de Jos 2018-05-17
29 / 2018 privind aprobarea contractului de prestări servicii pentru activitatea de colectare separată și transport separat a deșeurilor municipale și memoriul tehnic pentru fișa de fundamentare a serviciului de salubrizare în comuna Valcău de Jos 2018-05-17
28 / 2018 privind aprobarea raportului de evaluare al imobilelor din comuna Valcău de Jos, teren extravilan în suprafața de 3.000 mp și stabilirea componenței comisiei de negociere pentru achiziționarea imobilului 2018-05-17
27 / 2018 privind aprobarea Regulamentului de premiere a elevilor din învățământul preuniversitar din comuna Valcău de Jos care au obținut rezultate deosebite la competițiile școlare 2018-05-17
0 / 2018 PROCES VERBAL Încheiat în ședința extraordinară din data de 27 aprilie 2018, ora 16:00. 2018-04-30
26 / -0001 HOTĂRÂREA NR 26 Din data de 27 aprilie 2018 privind rectificarea bugetului Comunei Valcău de Jos pe trimestrul II 2018 0000-00-00
25 / 2018 HOTĂRÂREA NR. 25 Din data de 27 aprilie 2018 Privind indexarea impozitelor şi a taxelor locale stabilite prin Hotărârea nr. 2 din 15 ianuarie 2018, ce se vor aplica în anul fiscal 2019 2018-04-27
24 / 2018 HOTĂRÂREA NR. 24 Din data de 27 aprilie 2018 pentru stabilirea condițiilor, situaţiilor și modalităților pentru acordarea ajutoarelor de urgenţă 2018-04-27
Înapoi