Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
52 / 2019 privind aprobarea Actelor de punere in valoare 2019-11-14
51 / 2019 privind rectificarea bugetului pe trimestreul IV 2019 2019-11-14
50 / 2019 privind aprobarea actelor de punere in valoare 2019-10-28
49 / 2019 privind rectificarea bugetului pe trimestrul IV 2019. 2019-10-28
48 / 2019 privind aprobarea contului de executie a bugetului local pe trimestrul III 2019 2019-10-28
47 / 2019 privind rectificarea bugetului pe trimestrul III 2019 2019-09-30
46 / 2019 privind aprobarea actelor de punere in valoare si a preturilor de pornire la licitatie 2019-09-30
45 / 2019 privind numirea reprezentantilor Consiliului local in Consiliul de administratie al Scolii Gimnaziale Valcau de Jos 2019-09-30
44 / 2019 privind alegerea presedintelui de sedinta 2019-09-30
43 / 2019 Hotărârea 43 din 27 august 2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici al obiectivul ”Lucrări de intervenții la Școala Gimnazială Valcău de jOS” 2019-08-27
42 / 2019 Hotarârea 42 din 27 august 2019 privind aprobarea rectificării bugetului Consiliului local al comunei Valcău de Jos 2019-08-27
41 / 2019 Hotărârea 41 din 5 august 2019 privind aprobarea actului de punere în valoare material lemnos din rampă și de pe picior din pădurea proprietatea comunei Valcău de Jos 2019-08-05
40 / 2019 Hotărârea nr. 40 din 5 august 2019 privind aprobarea organizării zilelor comunei Valcău de Jos 2019-08-05
39 / 2019 Hotărârea nr. 39 din 5 august 2019 privind aprobarea modificării anexei la Hot. nr. 30/2018 2019-08-05
38 / 2019 Hotărârea nr. 38 din 5 august 2019 privind aprobarea organigramei și statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei Valcău de Jos 2019-08-05
Înapoi