Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
31 / 2019 HOTĂRÂREA Nr. 31 Din data de 20 iunie 2019 privind aprobarea actualizării devizului general după achiziții la obiectivul "Modernizare cămine culturale în Comuna Valcău de Jos, jud. Sălaj" 2019-06-20
30 / 2019 HOTĂRÂREA NR. 30 Din data de 20 iunie 2019 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru lunile iulie, august și septembrie 2019 2019-06-23
29 / 2019 HOTĂRÂREA Nr. 29 Din data de 20 iunie 2019 aprobarea actualizării devizului general după achiziții la obiectivul "Modernizare drumuri și străzi de interes local în comuna Valcău de Jos, județul Sălaj" finantat prin PNDL; 2019-06-23
28 / 2019 HOTĂRÂREA Nr. 28 Din data de 20 iunie 2019 aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții "Punte pietonală în localitatea Valcău de Jos, județul Sălaj" și asigurarea finanțării de la bugetul local a cheltuielilor care nu se finanțeaza de la bugetul de stat prin PNDL 2019-06-20
27 / 2019 HOTĂRÂREA NR. 27 Din data de 20 iunie 2019 Privind propunerea încadrării Drumului Comunal DC 89A în Drum Județean 2019-06-20
26 / 2019 HOTĂRÂREA NR. 26 Din data de 20 iunie 2019 Pentru validarea Dispoziției Primarului Comunei Valcău de Jos nr. 191 din data de 13 iunie 2019 Privind modificarea bugetului local pe anul 2019 2019-06-20
25 / 2019 HCL nr. 25 din data de 29 MAI 2019 privind aprobarea actualizării devizului general după achiziții la obiectivul "Construire Grădiniță cu program prelungit în localitatea Valcău de Jos, comuna Valcău de Jos, județul Sălaj" finantat prin PNDL ; 2019-05-29
24 / 2019 HCL nr. 24 din data de 29 MAI 2019 privind aprobarea actualizării devizului general la obiectivul "Construire capelă și amenajări exterioare Valcău de Jos"; 2019-05-29
23 / 2019 HCL nr. 23 din data de 29 MAI 2019 aprobarea raportului de evaluare al bunurilor imobile din comuna Valcău de Jos, teren extravilan în suprafața de 1.700 mp și stabilirea componenței comisiei de negociere pentru achiziționarea imobilului; 2019-05-29
22 / 2019 HOTĂRÂREA NR. 22 Din data de 25 aprilie 2019 Privind indexarea cu rata inflației a nivelurilor valorilor impozabile, impozitele și taxele locale precum și alte taxe asimilate acestora, pentru anul fiscal 2020; 2019-04-25
21 / 2019 HOTĂRÂREA Nr. 21 Din data de 18 aprilie 2019 privind aprobarea Actelor de punere în valoare şi a preţurilor pentru materialul lemnos pe picior și din rampa din pădurea proprietatea privată a comunei Valcău de Jos 2019-04-18
20 / 2019 HOTĂRÂREA Nr.20 Din data de 18 aprilie 2019 închirierea prin atribuire directă a păşunii Bradea aflată în proprietatea privată a comunei Valcău de Jos, județul Sălaj; 2019-04-18
19 / 2019 HOTĂRÂREA Nr. 19 Din data de 18 aprilie 2019 privind revocarea H.C.L. Nr. 14 din data de 28 martie 2019 privind închirierea păşunii Brade aflată în proprietatea privată a comunei Valcău de Jos, județul Sălaj 2019-04-18
18 / 2019 HOTĂRÂREA NR. 18 Din data de 18 aprilie 2019 privind aprobarea contului de executie a bugetului local a Comunei Valcău de Jos pe trimestrul I anul 2019 2019-04-18
17 / 2019 HOTĂRÂREA NR. 17 Din data de 18 aprilie 2019 privind aprobarea bugetului consiliului local al comunei Valcău de Jos, pe anul 2019 2019-04-18
Înapoi