Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
16 / 2010 Privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local pentru următoarele trei luni respectiv (iunie, iulie şi august) 2010-06-18
15 / 2010 Privind aprobarea şi instrumentarea proiectului de investiţii "Modernizarea infrastructurii rutiere agricole în comuna Valcău de Jos, jud.Sălaj 2010-04-09
14 / 2010 Privind acordul de principiu al Consiliului Local referitor la aprobarea " Programului Renaştera satului românesc 5 case pt specialişti" 2010-03-25
13 / 2010 Privind modificarea şi completarea Hotărării nr.12 din 29.08.1999 2010-03-25
12 / 2010 Privind aprobarea Programului de gospodărire a comunei Valcău de Jos 2010-03-25
11 / 2010 Privind rectificare bugetului pentru trimestrul I 2010 2010-03-25
10 / 2010 Privind stabilirea limitelor minime lunare ale veniturilor potenţiale din valorificarea bunurilor ce depăşesc cantitativ categoriile de bunuri necesare pentru nevoile unei familii. 2010-03-01
9 / 2010 Privind aprobarea scoaterii la licitaţie în vederea închirierii suprafeţei de 44 de ha, pentru crescătorii individuali de animale. 2010-03-01
8 / 2010 Privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi canalizare către SC Compania de Apă Somes S.A. 2010-03-01
7 / 2010 Privind aprobarea devizului estimativ avand ca obiectiv lucrările la serviciul de gospodărire comunală din cadrul Consiliului Local al comunei Valcău de Jos jud. Sălaj 2010-03-01
6 / 2010 Privind reîncadrarea d-şoarei Terec-Vedinaş Gina pe postul de bibliotecar comunal grad profesional II. 2010-03-01
5 / 2010 Privind aprobarea bugetului Consiliului Local al comunei Valcău de Jos pentru anul 2010. 2010-03-01
4 / 2010 Privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local Valcău de Jos pentru următoarele 3 luni ( februarie, martie, aprilie 2010) 2010-01-22
3 / 2010 Privind scoaterea din funcţiune a unor mijloace fixe degradate si obiecte de inventar canstatate cu ocazia inventarieri patrimoniului Primăriei Valcău de Jos pe 2009 2010-01-29
2 / 2010 Privind stabilirea taxei anuale pentru colectarea deseurilor menajere din comuna Valcău de Jos jud. Sălaj pe 2010 2010-01-29
Înapoi