Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
26 / 2010 Privind rectificarea bugetului pentru trimestrul III 2010 2010-09-27
25 / 2010 Privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local pentru următoarele trei luni respectiv septembrie, octombrie şi noiembrie 2010 2010-09-27
24 / 2010 Privind modificarea statului de funcţii si organigramei pe anul 2010 ale aparatului de specialitate al primarului. 2010-08-16
23 / 2010 Privind aprobarea Organigramei Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă şi a regulamentului de organizare şi funţionare a serviciului pentru situaţii de urgenţă al comunei. 2010-08-10
22 / 2010 Privind majorarea impozitelor datorate de pers fizice ce deţin mai multe clădiri şi de persoane fizice ce deţin mijloace de transport. 2010-08-10
21 / 2010 Privind rectificarea bugetului pentru trimestrul III 2010 2010-08-10
20 / 2010 Privind rectificarea bugetului pentru trimestrul III 2010 2010-07-06
19 / 2010 Privind aprobarea concesionării suprafeţei de 62,55 mp construcţie din interiorul Dispensarului Uman Valcăul de Jos cu destinaţia Cabinet Stomatologic. 2010-06-18
18 / 2010 Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul "Reţele de canalizare şi staţie de epurare" în comuna Valcău de Jos jud. Sălaj. 2010-06-18
17 / 2010 Privind rectificarea bugetului pentru trimestrul II 2010 2010-03-18
16 / 2010 Privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local pentru următoarele trei luni respectiv (iunie, iulie şi august) 2010-06-18
15 / 2010 Privind aprobarea şi instrumentarea proiectului de investiţii "Modernizarea infrastructurii rutiere agricole în comuna Valcău de Jos, jud.Sălaj 2010-04-09
14 / 2010 Privind acordul de principiu al Consiliului Local referitor la aprobarea " Programului Renaştera satului românesc 5 case pt specialişti" 2010-03-25
13 / 2010 Privind modificarea şi completarea Hotărării nr.12 din 29.08.1999 2010-03-25
12 / 2010 Privind aprobarea Programului de gospodărire a comunei Valcău de Jos 2010-03-25
Înapoi