Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
11 / 2009 Privind aprobarea Programului propriu de gospodarire a localităţilor comunei Valcău de Jos 2009-03-31
10 / 2009 Privind aprobarea unui studiu de fezabilitate al proiectului Extindere LEA 0,4KV în localitatea Valcău de Jos 2009-03-31
9 / 2009 Privind aprobarea unui studiu de fezabilitate al proiectului Extindere LEA 0,4KV în localitatea Valcău de Jos 2009-03-31
8 / 2009 Privind aprobarea asocierii comunei Valcău de Jos şi cu celelalte 60 de unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Sălaj pentru înfiinţarea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară "ECODES Sălaj". 2009-03-31
7 / 2009 Privind aprobarea devizului estimativ având ca obiect lucrările la serviciul de gospodărie comunală din cadrul Consiliului local al comunei Valcău de Jos, judeţul Sălaj 2009-03-31
6 / 2009 Privind angajarea d-şoarei Terec-Vedinaş Gina pe postul de bibliotecar al comunei Valcău de Jos 2009-03-31
5 / 2009 Privind aprobarea bugetului Coniliului local al comunei Valcău de Jos pentru anul 2009 2009-03-31
4 / 2009 Privind aprobarea achiziţionării unui teren intravilan în localitatea Valcău de Jos în vederea accesării de fonduri europene pe măsura 322. 2009-01-26
3 / 2009 Privind stabilirea limitelor minime lunare ale veniturilor potenţiale provenite din valorificarea bunurilor ce depăşesc cantitativ categoriile de bunuri necesare pentru nevoile unei familii. 2009-01-26
2 / 2009 Privind încetarea raportului de muncă al d-nei Butcovan Ana - bibliotecar comunal al comunei Valcău de Jos. 2009-01-26
1 / 2009 Privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului local pentru următoarele trei luni. 2009-01-26
Înapoi