Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
7 / 2010 Privind aprobarea devizului estimativ avand ca obiectiv lucrările la serviciul de gospodărire comunală din cadrul Consiliului Local al comunei Valcău de Jos jud. Sălaj 2010-03-01
6 / 2010 Privind reîncadrarea d-şoarei Terec-Vedinaş Gina pe postul de bibliotecar comunal grad profesional II. 2010-03-01
5 / 2010 Privind aprobarea bugetului Consiliului Local al comunei Valcău de Jos pentru anul 2010. 2010-03-01
4 / 2010 Privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local Valcău de Jos pentru următoarele 3 luni ( februarie, martie, aprilie 2010) 2010-01-22
3 / 2010 Privind scoaterea din funcţiune a unor mijloace fixe degradate si obiecte de inventar canstatate cu ocazia inventarieri patrimoniului Primăriei Valcău de Jos pe 2009 2010-01-29
2 / 2010 Privind stabilirea taxei anuale pentru colectarea deseurilor menajere din comuna Valcău de Jos jud. Sălaj pe 2010 2010-01-29
1 / 2010 Privind rectificarea bugetului pe trimestrul IV 2009 2010-01-29
42 / 2009 Privind rectificarea bugetului consiliului local al comunei Valcău de Jos pe trimestrul IV 2009. 2009-12-28
41 / 2009 Prvind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul "Reparaţii pod pe drumul comunal DC90 4+800 Valcău de Jos - Sub Cetate peste râul Barcău, în localitatea Sub Cetate, comuna Valcău de Jos, judeţul Sălaj. 2009-12-14
40 / 2009 Privind promovarea d-şoarei Terec-Vedinaş Gina, din funcţia de bibliotecar comunal, grad profesional debutant la funcţia bibliotecar comunal grad profesional II. 2009-12-14
39 / 2009 Aprobarea rectificării bugetului consiliului local al comunei Valcău de Jos pe trimestrul IV 2009 2009-12-14
38 / 2009 Privind înfinţarea Centrului de informare şi marketing turistic 2009-12-14
37 / 2009 Privind reacreditarea serviciilor furnizate de compartimentul de asistenţă socială al comunei 2009-11-26
36 / 2009 Privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi canalizare către S.C. Compania de Apă Someş S.A. Cluj 2009-11-26
35 / 2009 Privind rectificarea bugetului consiliului local al comunei Valcău de Jos pe trimestrul IV 2009. 2009-11-26
Înapoi