Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
33 / 2009 Privind stabilirea taxelor şi impozitelor şi alte taxe asimilate acestora ce urmeaza a fi aplicate in anul fiscal 2010 2009-11-05
32 / 2009 Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul "Modernizare Şcoala Generală în localitatea Valcău de Jos 2009-11-05
31 / 2009 Privind aprobarea indicatorilor tehnico economici la obiectivul "Reparaţii pod pe drumul comunal DC90 4+800 Valcău de Jos - Sub Cetate peste râul Barcău, în localitatea Sub Cetate, comuna Valcău de Jos, judeţul Sălaj. 2009-11-05
30 / 2009 Privind rectificarea bugetului consiliului local al comunei Valcău de Jos pe trimestrul IV 2009. 2009-11-05
29 / 2009 Privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local Valcău de Jos pentru următoarele trei luni respectiv: noiembrie, decembrie 2009 şi ianuarie 2010. 2009-11-05
28 / 2009 Privind stabilirea taxei anuale pentru colectarea deşeurilor menajere din comuna Valcău de Jos 2009-10-07
27 / 2009 Privind aprobarea vânzării prin negociere directă a 417 mc material lemnos. 2009-10-07
26 / 2009 Privind rectificarea bugetului coniliului local al comunei Valcău de Jos pe trimestrul IV 2009 2009-10-07
25 / 2009 Privind aprobarea Organigramei servicului voluntar pentru situaţii de urgenţă. 2009-08-27
24 / 2009 Privind rectifacare bugetului consiliului local al comunei Valcău de Jos pe trimestrul III 2009 2009-08-27
23 / 2009 Privind aprobarea deviyului general şi a studiului de fezabilitate pentru obiectuvului "Asfaltare drum comunal DC90 Valcău de Jos - Sub Cetate" 2009-07-20
22 / 2009 Privind aprobarea devizului general pentru obiectivul "Asfaltare drum comunal DC89A Valcău de Jos - Marin" 2009-07-20
21 / 2009 Privind rectificare bugetului Consiliului local al comunei Valcău de Jos, pe trimestrul III 2009 2009-07-20
20 / 2009 Privind aprobarea efectuării de curăţire a păşunilor împădurite şi stabilirea preţului pentru vânzare lemnului rezultat din curăţare cu excepţia arborilor care necesită marcare, respectiv peste 8-10 cm 2009-03-31
19 / 2009 Privind stabilirea unei taxe speciale pentru închirierea buldoescavatorului 2009-05-26
Înapoi