Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
18 / 2009 Privind cumpărarea suprafeşei de 0,0729 ha teren intravilan pe care se găseşte amplasat sediul primăriei comunei Valcău de Jos 2009-05-26
17 / 2009 Privind aderarea Consiliului local Valcău de Jos, la Grupul de "Ţara Silvaniei" 2009-05-26
16 / 2009 Privind atribuirea în mod gratuit a 2.000 mp din intravilanul comunei Valcău de Jos, pe durata execuţiei investiţiei, terena aflat in domeniul public al comunei, C.N.I. S.A pentru construirea unei săli de educaţie fizică şcolară 2009-05-26
15 / 2009 Privind rectificarea bugetului consiliului local al comunei Valcău de Jos pe trimestrul II 2009 2009-05-26
14 / 2009 Privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru următoarele trei luni, respectiv iunie, iulie, august 2009 2009-05-26
13 / 2009 Privind aprobarii delegării funcţiei de ordonator secundar de credite d-nei Blaga Claudia la Şcoala gimnazială din localitatea Valcău de Jos şi a d-lui Sîrca Alexandru la Şcoala Gimnazială Valcău de Sus de către ordonatorul principal de credite Roşan Ioan, primarul comunei Valcău de Jos 2009-03-31
12 / 2009 Privind repartizarea păşunilor pe categorii de animale şi aprobarea scoaterii la licitaţie în vederea închirierii (arendării) a suprafeţei de 585,46 ha pentru crescătorii de animale individuali sau constituiţi în asociaţii de animale. 2009-03-31
11 / 2009 Privind aprobarea Programului propriu de gospodarire a localităţilor comunei Valcău de Jos 2009-03-31
10 / 2009 Privind aprobarea unui studiu de fezabilitate al proiectului Extindere LEA 0,4KV în localitatea Valcău de Jos 2009-03-31
9 / 2009 Privind aprobarea unui studiu de fezabilitate al proiectului Extindere LEA 0,4KV în localitatea Valcău de Jos 2009-03-31
8 / 2009 Privind aprobarea asocierii comunei Valcău de Jos şi cu celelalte 60 de unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Sălaj pentru înfiinţarea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară "ECODES Sălaj". 2009-03-31
7 / 2009 Privind aprobarea devizului estimativ având ca obiect lucrările la serviciul de gospodărie comunală din cadrul Consiliului local al comunei Valcău de Jos, judeţul Sălaj 2009-03-31
6 / 2009 Privind angajarea d-şoarei Terec-Vedinaş Gina pe postul de bibliotecar al comunei Valcău de Jos 2009-03-31
5 / 2009 Privind aprobarea bugetului Coniliului local al comunei Valcău de Jos pentru anul 2009 2009-03-31
4 / 2009 Privind aprobarea achiziţionării unui teren intravilan în localitatea Valcău de Jos în vederea accesării de fonduri europene pe măsura 322. 2009-01-26
Înapoi