Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
34 / 2009 Privind transmiterea în folosinţă gratuită către Agenţia Naţională pentru locuinţe pe durata execuţiei investiţiei a terenului necesar construirii Ansamblului de locuinţe, "Bloc de locuinţe cu partamente pentru tineri destinate închirierii, teren în suprafaţă de 1216 mp înscris în CF nr. 50032 situat în localitatea Valcău de Jos 2009-11-05
33 / 2009 Privind stabilirea taxelor şi impozitelor şi alte taxe asimilate acestora ce urmeaza a fi aplicate in anul fiscal 2010 2009-11-05
32 / 2009 Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul "Modernizare Şcoala Generală în localitatea Valcău de Jos 2009-11-05
31 / 2009 Privind aprobarea indicatorilor tehnico economici la obiectivul "Reparaţii pod pe drumul comunal DC90 4+800 Valcău de Jos - Sub Cetate peste râul Barcău, în localitatea Sub Cetate, comuna Valcău de Jos, judeţul Sălaj. 2009-11-05
30 / 2009 Privind rectificarea bugetului consiliului local al comunei Valcău de Jos pe trimestrul IV 2009. 2009-11-05
29 / 2009 Privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local Valcău de Jos pentru următoarele trei luni respectiv: noiembrie, decembrie 2009 şi ianuarie 2010. 2009-11-05
28 / 2009 Privind stabilirea taxei anuale pentru colectarea deşeurilor menajere din comuna Valcău de Jos 2009-10-07
27 / 2009 Privind aprobarea vânzării prin negociere directă a 417 mc material lemnos. 2009-10-07
26 / 2009 Privind rectificarea bugetului coniliului local al comunei Valcău de Jos pe trimestrul IV 2009 2009-10-07
25 / 2009 Privind aprobarea Organigramei servicului voluntar pentru situaţii de urgenţă. 2009-08-27
24 / 2009 Privind rectifacare bugetului consiliului local al comunei Valcău de Jos pe trimestrul III 2009 2009-08-27
23 / 2009 Privind aprobarea deviyului general şi a studiului de fezabilitate pentru obiectuvului "Asfaltare drum comunal DC90 Valcău de Jos - Sub Cetate" 2009-07-20
22 / 2009 Privind aprobarea devizului general pentru obiectivul "Asfaltare drum comunal DC89A Valcău de Jos - Marin" 2009-07-20
21 / 2009 Privind rectificare bugetului Consiliului local al comunei Valcău de Jos, pe trimestrul III 2009 2009-07-20
20 / 2009 Privind aprobarea efectuării de curăţire a păşunilor împădurite şi stabilirea preţului pentru vânzare lemnului rezultat din curăţare cu excepţia arborilor care necesită marcare, respectiv peste 8-10 cm 2009-03-31
Înapoi