Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
44 / 2018 HOTĂRÂREA NR. 44 din 18 septembrie 2018 pentru aprobarea finanțării nerambursabile de la bugetul local al Comunei Valcău de Jos a proiectelor pentru susținerea unor activități nonprofit de interes local pentru anul 2018 2018-09-18
43 / 2018 HOTĂRÂREA NR. 43 Din data de 18 septembrie 2018 privind rectificarea bugetului Comunei Valcău de Jos pe anul 2018 2018-09-18
42 / 2018 HOTĂRÂREA NR. 42 Din data de 6 august 2018 privind aprobarea amplasării a 5 buc. stâlpi de 20 kV de tip SC 15014 și a 2 buc stâlpi de 20kV de tip 15006N conform proiectului nr.3-2018 elaborat de SC EL CONSTRUCT SRL pe domeniul public și privat a comunei Valcău de Jos 2018-08-06
41 / 2018 HOTĂRÂREA NR. 41 din 6 august 2018 Privind aprobarea valorii de investiţie a proiectului intitulat „CONSTRUIRE CAPELĂ ȘI AMENAJĂRI EXTERIOARE VALCĂU DE JOS”, solicitării unei Scrisoride garanție de la FNGCIMM SA IFN și plății unui comision de garantare 2018-08-06
40 / 2018 HOTĂRÂREA NR. 40 din 6 august 2018 Privind aprobarea alocării sumei de 25.000 lei în vederea organizării Zilelor Comunei Valcău de Jos 2018-08-06
39 / 2018 HOTĂRÂREA NR. 39 Din data de 6 august 2018 privind rectificarea bugetului Comunei Valcău de Jos pe anul 2018 2018-08-06
0 / 2018 PROCES VERBAL, Încheiat în ședința ordinară din data de 9 iulie 2018, ora 16:00 2018-07-12
38 / 2018 HOTĂRÂREA Nr. 38 Din data de 9 iulie 2018 privind aprobarea achiziționării unui teren extravilan în parcela Șuai, în suprafața de 3000 mp, înscris în CF nr. 50914 Valcău de Jos 2018-07-09
37 / 2018 HOTĂRÂREA NR. 37 Din data de 9 iulie 2018 privind rectificarea bugetului Comunei Valcău de Jos pe anul 2018 2018-07-09
36 / 2018 HOTĂRÂREA NR. 36 Din data de 9 iulie 2018 privind aprobarea contului de executie a bugetului local a Comunei Valcău de Jos pe trimestrul II anul 2018 2018-07-09
0 / 2018 PROCES VERBAL Încheiat în ședința ordinară din data de 7 iunie 2018, ora 16:00. 2018-06-07
35 / 2018 HOTĂRÂREA NR 35 Din data de 7 iunie 2018 Privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru lunile iulie, august și septrembrie 2018 2018-06-08
34 / 2018 HOTĂRÂREA NR. 34 din 7 iunie 2018 Privind aprobarea organizării Zilelor Comunei Valcău de Jos 2018-06-07
33 / 2018 HOTĂRÂREA NR. 33 Din data de 7 iunie 2018 privind aprobarea încheierii unui contract de comodat între Comuna Valcău de Jos și Asociația Sportivă „Cetatea Valcău” 2018-06-07
32 / 2018 HOTĂRÂREA NR. 32 Din data de 7 iunie 2018 privind rectificarea bugetului Comunei Valcău de Jos pe trimestrul II 2018 2018-06-07
Înapoi