Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
54 / 2018 HOTĂRÂREA NR 54 Din data de 2 noiembrie 2018 privind rectificarea bugetului Comunei Valcău de Jos pe anul 2018 2018-11-02
53 / 2018 HOTĂRÂREA NR 53 Din data de 24 octombrie 2018 privind validarea mandatului de consilier local a d-lui CRISTEA PAUL-ONUȚ din partea P.N.L. 2018-10-24
52 / 2018 HOTĂRÂREA NR 52 Din data de 24 octombrie 2018 Privind luare act de demisia unui consilier local şi vacantare a unui post de consilier local 2018-10-24
51 / 2018 HOTĂRÂREA NR 51 Din data de 24 octombrie 2018 privind aprobarea Regulamentului de Ordine Interioară 2018-10-24
50 / 2018 HOTĂRÂREA NR 50 Din data de 24 octombrie 2018 privind aderarea comunei Valcău de Jos ca membru la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”Barcău” 2018-10-24
49 / 2018 HOTĂRÂREA NR. 49 din 24 octombrie 2018 Privind numirea reprezentanţilor Consiliului local în Consiliul de administraţie al Școlii Gimnaziale Valcău de Jos 2018-10-24
48 / 2018 HOTĂRÂREA NR. 48 Din data de 24 octombrie2018 privind aprobarea contului de executie a bugetului local a Comunei Valcău de Jos pe trimestrul III anul 2018 2018-10-24
47 / 2018 HOTĂRÂREA NR. 47 Din data de 24 octombrie 2018 Pentru validarea Dispoziției Primarului Comunei Valcău de Jos nr. 410 din data de 3 octombrie 2018 privind rectificarea bugetului local pe anul 2018 2018-10-24
46 / 2018 HOTĂRÂREA NR 46 Din data de 18 septembrie 2018 Privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru lunile octombrie, noiembrie și decembrie 2018 2018-09-18
45 / 2018 HOTĂRÂREA NR. 45 Din 18 septembrie 2018 privind aprobarea Studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici, a Strategiei de tarifare (Planul anual de evoluție a tarifelor la apă și canalizare în perioada 2017-2023) şi a cofinanţării proiectului ”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județele Cluj și Sălaj, în perioada 2014-2020” 2018-09-18
44 / 2018 HOTĂRÂREA NR. 44 din 18 septembrie 2018 pentru aprobarea finanțării nerambursabile de la bugetul local al Comunei Valcău de Jos a proiectelor pentru susținerea unor activități nonprofit de interes local pentru anul 2018 2018-09-18
43 / 2018 HOTĂRÂREA NR. 43 Din data de 18 septembrie 2018 privind rectificarea bugetului Comunei Valcău de Jos pe anul 2018 2018-09-18
42 / 2018 HOTĂRÂREA NR. 42 Din data de 6 august 2018 privind aprobarea amplasării a 5 buc. stâlpi de 20 kV de tip SC 15014 și a 2 buc stâlpi de 20kV de tip 15006N conform proiectului nr.3-2018 elaborat de SC EL CONSTRUCT SRL pe domeniul public și privat a comunei Valcău de Jos 2018-08-06
41 / 2018 HOTĂRÂREA NR. 41 din 6 august 2018 Privind aprobarea valorii de investiţie a proiectului intitulat „CONSTRUIRE CAPELĂ ȘI AMENAJĂRI EXTERIOARE VALCĂU DE JOS”, solicitării unei Scrisoride garanție de la FNGCIMM SA IFN și plății unui comision de garantare 2018-08-06
40 / 2018 HOTĂRÂREA NR. 40 din 6 august 2018 Privind aprobarea alocării sumei de 25.000 lei în vederea organizării Zilelor Comunei Valcău de Jos 2018-08-06
Înapoi