Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
0 / 2018 PROCES VERBAL Încheiat în ședința ordinară din data de 17 mai 2018, ora 15:00. 2018-05-20
31 / 2018 privind aprobarea Actului de punere în valoare şi a preţurilor pentru materialul lemnos din rampa din pădurea proprietatea privată a comunei Valcău de Jos 2018-05-17
30 / 2018 privind aprobarea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate a Primarului comunei Valcău de Jos 2018-05-17
29 / 2018 privind aprobarea contractului de prestări servicii pentru activitatea de colectare separată și transport separat a deșeurilor municipale și memoriul tehnic pentru fișa de fundamentare a serviciului de salubrizare în comuna Valcău de Jos 2018-05-17
28 / 2018 privind aprobarea raportului de evaluare al imobilelor din comuna Valcău de Jos, teren extravilan în suprafața de 3.000 mp și stabilirea componenței comisiei de negociere pentru achiziționarea imobilului 2018-05-17
27 / 2018 privind aprobarea Regulamentului de premiere a elevilor din învățământul preuniversitar din comuna Valcău de Jos care au obținut rezultate deosebite la competițiile școlare 2018-05-17
0 / 2018 PROCES VERBAL Încheiat în ședința extraordinară din data de 27 aprilie 2018, ora 16:00. 2018-04-30
26 / -0001 HOTĂRÂREA NR 26 Din data de 27 aprilie 2018 privind rectificarea bugetului Comunei Valcău de Jos pe trimestrul II 2018 0000-00-00
25 / 2018 HOTĂRÂREA NR. 25 Din data de 27 aprilie 2018 Privind indexarea impozitelor şi a taxelor locale stabilite prin Hotărârea nr. 2 din 15 ianuarie 2018, ce se vor aplica în anul fiscal 2019 2018-04-27
24 / 2018 HOTĂRÂREA NR. 24 Din data de 27 aprilie 2018 pentru stabilirea condițiilor, situaţiilor și modalităților pentru acordarea ajutoarelor de urgenţă 2018-04-27
23 / 2018 HOTĂRÂREA NR. 23 din 13 aprilie 2018 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al comunei Valcău de Jos alocate pentru activități nonprofit de interes local 2018-04-16
22 / 2018 HOTĂRÂREA NR. 22 Din data de 13 aprilie 2018 Privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Compartimentului de prestații sociale organizat la nivelul comunei Valcău de Jos 2018-04-16
21 / 2018 HOTĂRÂREA NR 21 Din data de 13 aprilie 2018 privind rectificarea bugetului Comunei Valcău de Jos pe trimestrul II 2018 2018-04-16
20 / 2018 HOTĂRÂREA NR. 20 Din data de 13 aprilie 2018 privind acordarea unor ajutoare de urgență în vederea refacerii locuințelor și altor construcții anexe distruse în urma incendiilor produse în Comuna Valcău de Jos, județul Sălaj 2018-04-16
19 / 2018 HOTĂRÂREA NR. 19 Din data de 13 aprilie 2018 privind aprobarea contului de executie a bugetului local a Comunei Valcău de Jos pe trimestrul I anul 2018 2018-04-16
Înapoi