Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
49 / 2016 privind desemnarea reprezentant in Adunarea Generala 2016-08-24
46 / 2016 privind aprobarea contract asistenta juridica 2016-07-04
48 / 2016 privin aprobarea indicatori tehnico-economici 2016-07-04
47 / 2016 privind revocarea HCL 32/2016 2016-07-04
45 / 2016 privind aprobarea organigramei si statului de functii 2016-07-04
43 / 2016 privind scoaterea din functiune, casarea si valorificarea aro scolar SJ03DGF 2016-07-04
42 / 2016 privind rectificarea bugetului local 2016-07-04
26 / 2016 privind punerea la dispozitie a terenului aferent constructiei, extinderii reabilitarii noilor investitii. 2016-05-05
6 / 2016 HCL 6/2016 2016-01-25
13 / 2016 HCL 13/2016 2016-02-02
7 / 2016 privind prelungire PUG 2016-01-25
29 / 2016 HCL 29/2016 2016-05-05
24 / 2016 privind modificare Inventarului bunurilor care apartin domeniului public 2016-04-19
42 / 2015 HCL 42-64 2015-07-20
13 / 2015 HCL 13-24 2015-04-01
Înapoi