Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
39 / 2018 HOTĂRÂREA NR. 39 Din data de 6 august 2018 privind rectificarea bugetului Comunei Valcău de Jos pe anul 2018 2018-08-06
0 / 2018 PROCES VERBAL, Încheiat în ședința ordinară din data de 9 iulie 2018, ora 16:00 2018-07-12
38 / 2018 HOTĂRÂREA Nr. 38 Din data de 9 iulie 2018 privind aprobarea achiziționării unui teren extravilan în parcela Șuai, în suprafața de 3000 mp, înscris în CF nr. 50914 Valcău de Jos 2018-07-09
37 / 2018 HOTĂRÂREA NR. 37 Din data de 9 iulie 2018 privind rectificarea bugetului Comunei Valcău de Jos pe anul 2018 2018-07-09
36 / 2018 HOTĂRÂREA NR. 36 Din data de 9 iulie 2018 privind aprobarea contului de executie a bugetului local a Comunei Valcău de Jos pe trimestrul II anul 2018 2018-07-09
0 / 2018 PROCES VERBAL Încheiat în ședința ordinară din data de 7 iunie 2018, ora 16:00. 2018-06-07
35 / 2018 HOTĂRÂREA NR 35 Din data de 7 iunie 2018 Privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru lunile iulie, august și septrembrie 2018 2018-06-08
34 / 2018 HOTĂRÂREA NR. 34 din 7 iunie 2018 Privind aprobarea organizării Zilelor Comunei Valcău de Jos 2018-06-07
33 / 2018 HOTĂRÂREA NR. 33 Din data de 7 iunie 2018 privind aprobarea încheierii unui contract de comodat între Comuna Valcău de Jos și Asociația Sportivă „Cetatea Valcău” 2018-06-07
32 / 2018 HOTĂRÂREA NR. 32 Din data de 7 iunie 2018 privind rectificarea bugetului Comunei Valcău de Jos pe trimestrul II 2018 2018-06-07
0 / 2018 PROCES VERBAL Încheiat în ședința ordinară din data de 17 mai 2018, ora 15:00. 2018-05-20
31 / 2018 privind aprobarea Actului de punere în valoare şi a preţurilor pentru materialul lemnos din rampa din pădurea proprietatea privată a comunei Valcău de Jos 2018-05-17
30 / 2018 privind aprobarea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate a Primarului comunei Valcău de Jos 2018-05-17
29 / 2018 privind aprobarea contractului de prestări servicii pentru activitatea de colectare separată și transport separat a deșeurilor municipale și memoriul tehnic pentru fișa de fundamentare a serviciului de salubrizare în comuna Valcău de Jos 2018-05-17
28 / 2018 privind aprobarea raportului de evaluare al imobilelor din comuna Valcău de Jos, teren extravilan în suprafața de 3.000 mp și stabilirea componenței comisiei de negociere pentru achiziționarea imobilului 2018-05-17
Înapoi