Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
56 / 2018 HOTĂRÂREA NR. 56 Din data de 30 noiembrie 2018 Pentru validarea Dispoziției Primarului Comunei Valcău de Jos nr. 447 din data de 12 noiembrie 2018 privind rectificarea bugetului local pe anul 2018 2018-11-30
55 / 2018 HOTĂRÂREA Nr. 55 Din data de 2 noiembrie 2018 privind aprobarea Actelor de punere în valoare şi a preţurilor pentru materialul lemnos pe picior și din rampă din pădurea proprietatea privată a comunei Valcău de Jos 2018-11-02
54 / 2018 HOTĂRÂREA NR 54 Din data de 2 noiembrie 2018 privind rectificarea bugetului Comunei Valcău de Jos pe anul 2018 2018-11-02
53 / 2018 HOTĂRÂREA NR 53 Din data de 24 octombrie 2018 privind validarea mandatului de consilier local a d-lui CRISTEA PAUL-ONUȚ din partea P.N.L. 2018-10-24
52 / 2018 HOTĂRÂREA NR 52 Din data de 24 octombrie 2018 Privind luare act de demisia unui consilier local şi vacantare a unui post de consilier local 2018-10-24
51 / 2018 HOTĂRÂREA NR 51 Din data de 24 octombrie 2018 privind aprobarea Regulamentului de Ordine Interioară 2018-10-24
50 / 2018 HOTĂRÂREA NR 50 Din data de 24 octombrie 2018 privind aderarea comunei Valcău de Jos ca membru la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”Barcău” 2018-10-24
49 / 2018 HOTĂRÂREA NR. 49 din 24 octombrie 2018 Privind numirea reprezentanţilor Consiliului local în Consiliul de administraţie al Școlii Gimnaziale Valcău de Jos 2018-10-24
48 / 2018 HOTĂRÂREA NR. 48 Din data de 24 octombrie2018 privind aprobarea contului de executie a bugetului local a Comunei Valcău de Jos pe trimestrul III anul 2018 2018-10-24
47 / 2018 HOTĂRÂREA NR. 47 Din data de 24 octombrie 2018 Pentru validarea Dispoziției Primarului Comunei Valcău de Jos nr. 410 din data de 3 octombrie 2018 privind rectificarea bugetului local pe anul 2018 2018-10-24
46 / 2018 HOTĂRÂREA NR 46 Din data de 18 septembrie 2018 Privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru lunile octombrie, noiembrie și decembrie 2018 2018-09-18
45 / 2018 HOTĂRÂREA NR. 45 Din 18 septembrie 2018 privind aprobarea Studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici, a Strategiei de tarifare (Planul anual de evoluție a tarifelor la apă și canalizare în perioada 2017-2023) şi a cofinanţării proiectului ”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județele Cluj și Sălaj, în perioada 2014-2020” 2018-09-18
44 / 2018 HOTĂRÂREA NR. 44 din 18 septembrie 2018 pentru aprobarea finanțării nerambursabile de la bugetul local al Comunei Valcău de Jos a proiectelor pentru susținerea unor activități nonprofit de interes local pentru anul 2018 2018-09-18
43 / 2018 HOTĂRÂREA NR. 43 Din data de 18 septembrie 2018 privind rectificarea bugetului Comunei Valcău de Jos pe anul 2018 2018-09-18
42 / 2018 HOTĂRÂREA NR. 42 Din data de 6 august 2018 privind aprobarea amplasării a 5 buc. stâlpi de 20 kV de tip SC 15014 și a 2 buc stâlpi de 20kV de tip 15006N conform proiectului nr.3-2018 elaborat de SC EL CONSTRUCT SRL pe domeniul public și privat a comunei Valcău de Jos 2018-08-06
Înapoi