Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
0 / -0001 privind rectificarea bugetului local 0000-00-00
21 / 2015 privind predarea catre CNI SA a caminului cultural Valcau de Jos pentru reabilitare si modernizare 2015-04-01
19 / 2015 privind aprobarea scoaterii la licitatie a pasunii PUPOS 2015-04-01
22 / 2015 aprobarea vanzarii la licitatie a materilului lemnos 2015-04-01
18 / 2015 extindere LEA ]n localitatea Valcau de Sus, zona Cerat 2015-04-01
17 / 2015 aprobarea extinderea LEA ]n localitatea Valcau de Jos 2015-04-01
22 / 2014 privind aprobarea solicitarii prelungirii Scrisorii de garantare 2014-05-26
13 / 2014 Privind aprobare conttract de salubritate si a tarifului 2014-04-17
3 / 2014 Privind aprobarea bugetului pe anul 2014 2014-01-31
36 / 2013 Privind scoaterea din funcţiune, casarea şi aprobarea vânzării prin licitaţie a utilajului marca MF aflat în proprietatea comunei Valcău de Jos 2013-06-13
11 / 2013 privind aprobarea regulamentului de salubritate 2013-02-25
15 / 2013 privind aprobarea bugetului local pe anul 2013 2013-03-29
29 / 2013 Privind prelungire PUG 2013-05-23
44 / 2011 privind trecerea mijloacelor fixe si obiectelor de inventar a scolilor din administrarea Consiliul local al comunei Valcau de Jos in administrarea Scoalii Gimnaziale valcău de Jos 2011-12-20
43 / 2011 privind rectificarea bugetului Consiliului local al comunei Valcdu de Jos pe trimestrul IV 20ll; 2011-12-20
Înapoi