Analiza SWOT

Analiza diagnostic de tip SWOT a economiei comunei Valcău de Jos este concepută ca o suită de comentarii concentrate asupra principalilor factori ce influențează dezvoltarea acestui teritoriu în vederea atingerii unor importante obiective strategice ale următorilor ani.
Analiza SWOT (puncte tari, puncte slabe, oportunități, amenințări) reflectă capacitatea mediului intern al Primăriei de a răspunde factorilor de macromediu în sensul fructificării oportunităților și diminuării amenințărilor.

 

POZIȚIONAREA ÎN TERITORIU 
Puncte tari   Distanțele între extremitățile comunei sunt mici și accesul la toate satele este facil 
Puncte slabe Poziționarea a două sate (Subcetate, Preoteasa) pe cursul râului Barcău 
Oportunități  Racodare strategică la autostrada Borș - București în principalele domenii (infrastructura și turism în special)
Amenințări Perioada de timp până la racordarea la autostradă poate menține zona în așteptare în privința interesului turistic în special 

 

CONDIȚII NATURALE/STAREA MEDIULUI 

 

 

Puncte tari

Varietatea reliefului
Potențial agricol și silvic
Nu există poluatori industriali pe teritoriul comunei
Existența materialelor de construcții pe teritoriul comunei Valcău de Jos (piatră, balast, etc.)
Existența apei termale pe raza comunei Valcău de Jos
Puncte slabe Materialele de construcții (piatră, balast) existente pe raza comunei Valcău de Jos, sunt Insuficient exploatate și valorificate
Resursele de apă termală sunt neexploatate
Oportunități

Zona are o șansă deosebită de dezvoltare în domeniul turistic

Posibilități de dezvoltare a unor stațiuni balneare

Amenințări  Datorită proximității autostrăzii există riscul unei expansiuni industriale care să afecteze mediul înconjurător


3. CAPITALUL SOCIAL

PUNCTE TARI - existenta unor specialisti în domenii variate de activitate (în special agricultura si medicina veterinara);

- personal didactic calificat si cu disponibilitate de a initia si derula programe cu finantare extrabugetara;

- traditii culturale si folclorice bogate;

PUNCTE SLABE

 - îmbatrânirea populatiei;

- depopularea satelor;

- migrarea persoanelor tinere spre mediul urban si strainatate ( peste 60 % din populatia activa de pana la 40 de ani este plecata in strainatate);

- exista familii care traiesc la limita subzistentei datorita veniturilor scazute sau inexistente;

OPRTUNITATI Crearea unei politici de atragere a acestui segment de emigranti (accesare de fonduri europene in domeniul turismului rural si al agroturismului).

AMENINTARI Riscul neintoarceri in Valcau a populatiei emigrate in UniuneaEuropeana datorita interesului acestora inspre mediul urban (Simleul Silvaniei, Zalau)


4. INFRASTRUCTURA FIZICA DE BAZA

PUNCTE TARI

 - drumul national asfaltat (DN 191D) trece prin localitatea Valcau de Jos si face legatura cu DN 91 în localitatea Nusfalau si cu E 81 în localitatea Ciucea, pe o întindere de 5 km;

- satele apartinatoare comunei sunt legate de centrul de comuna prin drumuri comunale majoritatea reabilitate;

- sisteme de distributie a energiei electrice acoperind practic toate asezarile comunei;

- alimentarea cu apa a localitatilor Valcau de Jos si Valcau de Sus se face prin reteaua de alimentare realizata în anul 2007;

- distanta dintre centrul comunei si cea mai apropiata statie de autobuz este de 100 m;

- autobuzul circula zilnic (2 curse pe zi) si trece prin satele Valcau de Jos, Valca de Sus si Subcetate;

- conectarea la reteaua de telefonie fixa (ROMTELECOM) a satelor Valcau de Jos si Valcau de Sus;

- firma de telefonie mobila COSMOTE are semnal pe raza comunei Valcau de Jos;

PUNCTE SLABE

 - în Preoteasa, Lazuri si Ratovei alimentarea cu apa se face prin cadere din fântâni;

- distanta dintre centrul comunei si cea mai apropiata cale ferata este de 15 km, localitatea Nusfalau;

- retelele de telefonie mobina VODAFONE si ORANGE au doar semnal partial pe raza comunei;

- accesul în interiorul comunitatilor Preoteasa si Subcetate se face pe câteva poduri si podete, aflate în stare degrdata; lipsa retelei de canalizare în comuna;

- podetele si podurile de pe raza comunei se afla în staredegradata;

- lipsa amenajarii unor cai de acces spre ruinele cetatii de la Preoteasa;

- lipsa unei infrastructuri rutiere, pretabila la trafic greu;

- lipsa retelei de distributie a gazelor naturale.

OPRTUNITATI

 - realizarea retelei de canalizare în comuna Valcau de Jos;

- reabilitare podet tubular pe DC 83 în satul Preoteasa;

- reabilitare podet din beton peste pe DC 88 în satul Lazuri;

- reabilitare podet din beton de DC 90 în satul Subcetate;

- amenajarea caii de acces spre ruinele cetatii de la Preoteasa

- reabilitare ulita Cerat 1 km (Valcau de Sus);

- pietruire ulita bisericii Valcau de Sus, 600 m;

- pietruire drum comunal Valcau de Jos - Marin 4 km;

- pietruire DC 83 Sâg - Preoteasa, lungime 2 km;

- asfaltare strada internatului Valcau de Jos 500m;

- asfaltare DC 88 Lazuri Preoteasa, lungime 4 km;

- asfaltare DC 90 Valcau de Jos - Subcetate, lungime 5km;

- initierea de noi programe pentru extinderea retelelor de distributie ale gazelor naturale în cadrul zonelor deficitare din acest punct de vedere;

- conducta de transport gaze naturale, Dn 400x40 bar Zalau - Simleu Silvaniei a fost dimensionata astfel încât sa deserveasca întreaga zona de vest a judetului Salaj (inclusive comuna Valca de Jos);

- Existenta de fonduri structurale care finanteaza aceste activitati (FEADR)

AMENINTARI Cresterea traficului pe soselele adiacente comunei cu toate consecintele aferente.

 

5. INFRASTRUCTURA SOCIALA

PUNCTE TARI - în centrul comunei exista un dispensar medical;

PUNCTE SLABE

 - inexistenta unui spital în comuna;

- distanta între centrul comunei si cel mai apropiat spital public este de 21 km (SIMLEU SILVANIEI);

- inexistenta cabinetelor de specialitate în comuna (cabinet de pediatrie, stomatologic);

- numar redus de personal medical si auxiliar (1 medic si doua asistente);

- dotari ale dispensarelor medicale necoresponzatoare si învechite care îngreuneaza sau împiedica diagnosticarea bolnavilor;

- dificultati privind accesul la medicamente si tratament;

- calitate scazuta a infrastructurii de sanatate;

- populatia cea mai tânara este plecata la munca în Italia si Spania;

- inexistenta caminelor sau centrelor de îngrijire a batrânilor si copiilor.

- servicii sociale insuficient dezvoltate;

OPRTUNITATI Existenta unei cereri crescande din partea populatiei emigrate pentru constructia de camine de batrani si copii.

Existenta de fonduri structurale care finanteaza aceste activitati.

AMENINTARI Neintoarcerea populatiei tinere emigrate in mediul rural.

 

6. INFRASTRUCTURA DE ÎNVATMÂNT SI CULTURA

PUNCTE TARI

- în comuna functioneaza 5 camine culturale, majoritatea construite de catre comunitatile locale;

- în comuna exista o biblioteca publica si o biblioteca care functioneaza în incinta scolii din Valcau de Jos;

- existenta a 5 scoli, dintre care doua cu clasele I - IV si trei cu clasele I-VIII;

- existenta a 5 gradinite;

- scolile cu clasele V-VIII din localitatile Valcau de Jos, Valcau de Sus si Preoteasa sunt conectate la internet si dotate cu calculatoare la care au acces toti elevii;

- reabilitarea caminului cultural si a bisericii ortodoxe din Lazuri;

PUNCTE SLABE

- distanta între centrul comunei si cel mai apropiat liceu 21 km. (Simleul SilvanieiSilvaniei)

- existenta unei scoli nefunctionale (Ratovei);

- disparitati educationale între mediul rural si urban;

- infrastructura de învatamânt insuficienta si neadaptata standardelor moderne în materie;

- întârzieri în dotare la nivelul exigentelor moderne de educare si învatamânt;

- unele camine culturale se afla în stare degradata;

OPRTUNITATI

 - reabilitare camin cultural Valcau de Jos;

- reabilitare camin cultural Preoteasa;

- reabilitare gradinita Lazuri;

- reabilitare gradinita Subcetate;

- reabilitare Scoala Valcau de Sus;

- extindere Scoala Valcau de Jos si crearea unei scoli de arte si meserii;

- constructia de gradinite private de catre organizatii neguvernamentale (Masura de finantare 322 FEADR)

- Existenta de fonduri structurale care finanteaza aceste activitati.

AMENINTARI Neintoarcerea populatiei tinere emigrate in mediul rural.

 

7. AGRICULTURA SI ZOOTEHNIA

PUNCTE TARI

 - potential agricol pentru productia vegetala si animala;

- traditii locale în cultura vegetala si cresterea animalelor;

- potential ridicat pentru agricultura ecologica;

- inexistenta pietei legumicole si animaliere;

- traditie în cresterea animalelor (bovine, ovine, porcine, cabaline), in special bubaline;

- cultivarea plantelor vegetale;

- existenta unui cabinet veterinar in Valcau de Jos;

- zona cu potential pentru biocarburanti (bioetanol din culturi de porumb);

- zona cu potential pentru de biomasa energetica forestiera (salcam, salcie, etc.)

PUNCTE SLABE

 - inexistenta unor firme care sa presteze servicii agricole si sa valorifice produsele agricole;

- reducerea drastica a efectivelor de animale (bovine, ovine, porcine, cabaline);

- rentabilitate scazuta a agriculturii datorita farâmitarii terenurilor, inexistentei exploatatiilor agricole, imposibilitatii folosirii metodelor moderne de exploatare (insuficienta irigare a terenurilor agricole, neutilizarea soiurilor selectionate);

- reducerea culturilor de plante vegetale (in special floarea - soarelui);

- piata de desfacere redusa;

- culturile de: in, cânepa, tutun si sfecla de zahar sunt aproape inexistente;

- producerea brânzei de vaca si de oaie este pe cale de disparitie;

- pe raza comunei nu functioneaza nici o palincie autorizata (in urma cu 2 ani erau 5 palincii autorizate);

- nivel scazut al productiei animale.

OPRTUNITATI

 - legislatia existenta de stimulare a asocierii între fermieri pentru cresterea profitabilitatii în agricultura;

- cresterea cerintelor pentru produsele agroalimentare ecologice pe piata UE cu posibilitati pentru producatorii români de a practica agricultura ecologica;

- crearea de servicii agricole (veterinare, prestari servicii, proiectare si consultanta in domeniu).

- crearea unei piete agroalimentare

-crearea unei piete de animale

-Inregistrarea fermelor de pe raza comunei la DSV conform OM 301 ANSVSA pentru vanzare directa ca si solutie in extremis de salvare a micii gospodarii agricole - Certificare de ferme agricole in agricultura ecologica si pentru obtinerea de produse traditionale (DOP, IGP, TSG).

-Existenta de fonduri structurale care finanteaza aceste activitati (FEADR)

AMENINTARI

 - practicarea agriculturii de subzistenta ca urmare a rezistentei populatiei la schimbare;

- cresterea competitiei pentru produsele agricole, ce poate defavoriza unele sectoare traditionale care nu ating standardele de calitate ale pietei unice (România fiind membra a UE);

- dezechilibrele balantei comerciale cu accent pe importuri de produse alimentare care pericliteaza valorificarea produselor autohtone la preturi eficiente (aducatoare de profit);

- trendul descendent al potentialului agricol al comunei.

 

8. TURISMUL

PUNCTE TARI

- existenta a trei obiective protejate pe teritoriul comunei;

- situatie geografica favorabila cu diversitate peisagistica si climat favorabil diverselor forme de turism;

- traditii populare;

- scrierea unor pagini de istorie pe teritoriul judetului;

- ospitalitatea salajeana;

- potential pentru dezvoltarea turismului si agroturismului;

- existenta apei termale pe raza comunei.

PUNCTE SLABE

 - nu exista pensiuni turistice;

- lipsa actiunilor concertate în sensul schimbarilor de mentalitate;

- distrugerea totala sau partiala a unor baze turistice;

- lipsa unor investitori seriosi si interesati de turism;

- lipsa de fonduri pentru întocmirea unor documentatii tehnice pe baza carora sa se instituie regimul de arie protejata;

- pregatire profesionala de slaba calitate în domeniul serviciilor turistice;

- inexistenta unei statiuni balneare pe raza comunei.

OPRTUNITATI

- posibilele facilitati pe care legislatia le-ar putea oferi investitorilor din turism, constituiti în întreprinderi mici si mijlocii;

- posibilitatea de a oferi servicii de calitate la un pret mult mai scazut decât în alte tari (forta de munca ieftina);

- interesul unor firme din tara si strainatate pentru obiectivele turistice oferite pe plan local;

- amenajarea unor case de vacantaa în satul Preoteasa cu ajutorul unui parteneriat public privat;

- posibilitatea infiintarii de statiuni balneare pe raza comunei Valcau de Jos, datorita existentei apelor termale.

-Existenta de fonduri structurale care finanteaza aceste activitati.

AMENINTARI

 - poluarea mediului prin practicarea unui turism neecologic din parteaunora;

- legislatie "stufoasa" în continua modificare, greu accesibila unor categorii sociale;

- lipsa unui program judetean si regional de dezvoltare a turismului rural.

 

9. TRADITII SI OBICEIURI

PUNCTE TARI

 - existenta Ansamblului Folcloric "Spiridusii Valcaului";

- pastrarea traditilor privin confectionarea cuverturilor, carpetelor si stergurilor cu motive folclorice;

- pastrarea unor traditii si obiceiuri din ciclul vietii (botez, înmormântare si nunta);

- pastrarea unor traditii si obiceiuri calendaristice;

- traditii populare;

PUNCTE SLABE

 - lipsa de interes a generatiilor tinere fata de pastrarea vechilor traditii si obiceiuri;

- disparitia sezatorilor din viata comunitatilor prezente în comuna;

OPRTUNITATI

 - Crearea unui centru de creatie populara ca si factor de coagulare a enerigiilor locale in domeniul traditiilor rurale;

- Crearea unui muzeu al ruralitatii;

- Creare de noi ateliere traditionale;

- Revitalizarea vechilor obiceiuri (sezatori etc);

- Crearea unui festival anual al "Bivolului" : SARBATOAREA BIVOLILOR";

- Existenta de fonduri structurale care finanteaza aceste activitati.

AMENINTARI Neintoarcerea populatiei tinere emigrate in mediul rural.

 

10. POTENTIAL DE ENERGII REGENERABILE

PUNCTE TARI

- Potential pentru obtinerea de biocarburanti ( bioetanol)

-Potential pentru obtinerea de biomasa forestiera energetica (salcam salcie et...)

-Potential pentru energie eoliana (Delurile invecinate)

-Potential de energie fototermica (Zona dinspre Boghis)

-Potential de energie fotovoltaica (zonele plane)

PUNCTE SLABE -

OPRTUNITATI -Existenta de fonduri structurale care finanteaza aceste activitati.

AMENINTARI Neintoarcerea populatiei tinere emigrate in mediul rural.

 

Înapoi