Cadrul demografic

La recensamântul din data de 18.03.2002 s-a înregistrat o scădere a numărului populației, aceasta reprezentând 3302 locuitori, fapt ce se datorează plecării tinerilor în străinătate. La această populație se mai adaugă un număr de 350 de persoane, plecate temporar, pentru o perioada mai lungă sau mai scurtă în străinătate. În figura de mai jos este prezentată populația numerică a satelor componente comunei Valcău de Jos.
Densitatea populației este de 54 locuitori / km².

 

Structura populației în funcție de etnie și de sex din comuna Valcău de Jos este:

  • Români 2864
  • Maghiari 101
  • Rromi 341
  • Slovaci 1
Înapoi