Știri și evenimente

INFORMARE MASURI MEDIU SI CLIMA

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale prin Direcția Generală de Dezvoltare Rurală, Autoritate de Management pentru Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 informează beneficiarii și potențialii beneficiari cu privire la măsurile de mediu și climă aplicate în anul 2017 pe terenurile agricole.
Măsurile de dezvoltare rurală adresate utilizatorilor de terenuri agricole care facilitează acordarea unor plăți anuale, pe hectar suprafață agricolă pentru compensarea totală  sau parțială a costurilor  suplimentare și a pierderilor de venit suportate de fermieri se regăsesc în Măsura „Agro-mediu și climă", Măsura 11 „Agricultura ecologică" și Măsura 13 „Plăți pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice."
Pentru accesarea și implementarea cu succes a angajamentelor din cadrul acestor măsuri au fost elaborate o serie de documente informative și de ghidare care sunt publicate pe site-ul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale și pot fi consultate accesând link-ul următor:
http://www.madr.ro/pndr-2014-2020/implementare-pndr-2014-2020/masuri-de-mediu-si-clima.html

Selectare parteneri proiect POCU 2014-2020

Comuna Valcau de Jos organizeaza o procedura de selectie a partenerilor privati pentru incheierea unui acord de parteneriat in vederea elborararii si depunerii Cererii de finantare mai multe detali gasiti atasate prezenteului anunt.

Lucrari la reteaua de alimentare cu apa Valcau de Jos

In data de 06.04.2016 intre orele 8.00 - 16.00 va fi intrerupta alimentarea cu apa a comunei Valcau de Jos, deoarece vor fi executate lucrari de intretinere a retelei de alimentare.

Va multumim pt intelegere.

Primar Ing. Rosan Ioan

POD PREOTEASA

POD PREOTEASA

La data de 06.11.2015 au fost receptionate lucrarile de construire la podul peste raul Barcau in localitatea Preoteasa. Aceste lucrari au fost executate cu ajutorul locuitorilor satului Preoteasa.

Finalizare lucrari DC 90A

La data de 05.06.2015 a fost realizata receptia obiectivului de investitii "Reabilitare drum de interes local DC 90A Valcau de Sus - Preoteasa km 0+000 - 0+925. Acest obiectiv de investitii a fost inceput in anul 2014 si a fost receptionat la data de 05.06.2015. In cursul anului 2015 dorim sa continuam  asfaltarea drumului comunal DC 90A pana in localitatea Preoteasa pentru a realiza o legatura cat mai buna satului Preoteasa si Valcau de Sus cu restul comunei.

Buldoexcavator la Primaria Valcau de Jos

Buldoexcavator la Primaria Valcau de Jos

Comuna Valcau de Jos a achizitionat un Buldoexcavator prin proiectul „ACHIZITIE UTILAJ PENTRU INTRETINERE SI GOSPODARIRE COMUNALA IN COMUNA VALCAU DE JOS, JUDETUL SALAJ '', proiect finantat  prin FEADR, Măsura 41.322  "Renovarea, dezvoltarea satelor , îmbunătăţirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale.

Comunicat de presă APM Sălaj

Începând cu data de 10.04.2013 APM Sălaj va pune în aplicare noua modalitatea de înregistrare a solicitărilor de emitere a actelor de reglementare.

În acest context vă informăm că solicitările venite din partea persoanelor juridice/fizice privind emiterea actelor de reglementare de către APM Sălaj, trebuie să parcurgă următorii pasi:

1. Titularii se vor înregistra la adresa http://raportare.anpm.ro conform instrucţiunilor de pe site-ul ANPM.

2. Se transmite online cererea, precum şi documentaţia aferentă pentru fiecare solicitare depusă de către titular, în sistemul informatic integrat de mediu (SIM). Totodată titularul va depune la sediul APM Sălaj toate aceste documente şi în format pe hârtie.

Pentru informaţii sau clarificări vă rugăm să vă adresaţi Agenţiei pentru Protecţia Mediului Sălaj, str. Parcului, nr. 2, judeţul Sălaj, Cod 450045, email: office@apmsj.anpm.ro, telefon 0260662619, fax 0260662622.

SIS II - Sistemul de informatii Schengen II

Ataşat gaşiti informaţii despre acest sistem

Înapoi