Știri și evenimente

Anunt depuneri cereri Legea 231/2018

ANUNŢ PUBLIC
privind aplicarea Legii 231/06.08.2018
pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991


Aducem la cunoştinţă faptul că în baza Legii. 231/2018 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991, persoanele interesate pot depune dosare pentru reconstituirea/constituirea dreptului de proprietate, în termen de 120 de zile de la intrarea în vigoare a legii (ultima zi de depunere 06.12.2018).

Pentru detalii va rugam sa consultati documentul atasat.

 

Cu respect,

Ing. Rosan Ioan - primar

ANUNT-PRIVIND FINANȚĂRILE NERAMBURSABILE DIN FONDURILE BUGETULUI LOCAL

ANUNT-PRIVIND FINANȚĂRILE NERAMBURSABILE DIN FONDURILE BUGETULUI LOCAL

 

 

 

Invitatie evenimente "PREOTEASA MANDRU NUME"

Invitatie evenimente "PREOTEASA MANDRU NUME"

Credinciosii Parohiei Ortodoxe Preoteasa invita fiii satului, precum si alti oameni de bine la Sarbatoare "PREOTEASA MANDRU NUME".

ANUNT-privind finanțările nerambursabile din fondurile bugetului local

ANUNT-privind finanțările nerambursabile din fondurile bugetului local

Declarația unică- lista contribuabililor arondați

ROMÂNIA
JUDEȚUL SĂLAJ
COMUN A VALCĂU DE JOS

 

 

 

ANUNȚ PUBLIC
din data de 11 iunie 2018

 

Până la data de 15 iulie aveți obligația de a depune DECLARAȚIA UNICĂ privind impozitul pe venit aferent anului 2017 și a estimărilor pe anul 2018, conform listei primite de la Administrația Județeană a Finanțelor Publice Sălaj, cu adresa nr. 5958 din 14.05.2018. În acest sens vă acordăm asistență privind completarea și/sau depunerea, precum și transmiterea declatației unice.
Persoanele care vor acorda asistență sunt:
1. Chiș Aurelia Livia-consilier superior
2. Pop Enikő-consilier principal
3. Brăgaru Florina-inspector de specialitate.
Pentru a vizualiza lista puteți accesa site-ul primăriei www.primariavalcaudejos.ro sau avizierul de la sediul primăriei și/sau panourile de afișaj existente în fiecare sat aparținător comunei
Valcău de Jos.

PRIMAR,                                                         SECRETAR,
Ing. Roșan Ioan                                              Kovács Beatrix

 

 

Lista contribuabililor arondați

PUBLICAŢIE EXAMEN DE PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL

PUBLICAŢIE EXAMEN DE PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL

Intalnire APIA fermieri

Primaria comunei Valcau de Jos va face cunoscut faptul ca reprezentantii APIA organizeaza intalniri cu fermierii din comuna Valcau de Jos conform programului atasat.

Va multumim pentru interesul dumneavoastra.

Minimis porc rasele Mangalita si Bazna

Va facem cunoscut faptul ca se implemneteaza programul de minimis privind sustinerea producerii carnii de porc din rasa Mangalita si rasa Bazna. Mai multe detalii si informatii suplimentare gasiti atasat sau la departamentul agricol din cadrul Primariei comunei Valcau de Jos.

 

INFORMARE MASURI MEDIU SI CLIMA

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale prin Direcția Generală de Dezvoltare Rurală, Autoritate de Management pentru Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 informează beneficiarii și potențialii beneficiari cu privire la măsurile de mediu și climă aplicate în anul 2017 pe terenurile agricole.
Măsurile de dezvoltare rurală adresate utilizatorilor de terenuri agricole care facilitează acordarea unor plăți anuale, pe hectar suprafață agricolă pentru compensarea totală  sau parțială a costurilor  suplimentare și a pierderilor de venit suportate de fermieri se regăsesc în Măsura „Agro-mediu și climă", Măsura 11 „Agricultura ecologică" și Măsura 13 „Plăți pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice."
Pentru accesarea și implementarea cu succes a angajamentelor din cadrul acestor măsuri au fost elaborate o serie de documente informative și de ghidare care sunt publicate pe site-ul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale și pot fi consultate accesând link-ul următor:
http://www.madr.ro/pndr-2014-2020/implementare-pndr-2014-2020/masuri-de-mediu-si-clima.html

Selectare parteneri proiect POCU 2014-2020

Comuna Valcau de Jos organizeaza o procedura de selectie a partenerilor privati pentru incheierea unui acord de parteneriat in vederea elborararii si depunerii Cererii de finantare mai multe detali gasiti atasate prezenteului anunt.

Lucrari la reteaua de alimentare cu apa Valcau de Jos

In data de 06.04.2016 intre orele 8.00 - 16.00 va fi intrerupta alimentarea cu apa a comunei Valcau de Jos, deoarece vor fi executate lucrari de intretinere a retelei de alimentare.

Va multumim pt intelegere.

Primar Ing. Rosan Ioan

POD PREOTEASA

POD PREOTEASA

La data de 06.11.2015 au fost receptionate lucrarile de construire la podul peste raul Barcau in localitatea Preoteasa. Aceste lucrari au fost executate cu ajutorul locuitorilor satului Preoteasa.

Finalizare lucrari DC 90A

La data de 05.06.2015 a fost realizata receptia obiectivului de investitii "Reabilitare drum de interes local DC 90A Valcau de Sus - Preoteasa km 0+000 - 0+925. Acest obiectiv de investitii a fost inceput in anul 2014 si a fost receptionat la data de 05.06.2015. In cursul anului 2015 dorim sa continuam  asfaltarea drumului comunal DC 90A pana in localitatea Preoteasa pentru a realiza o legatura cat mai buna satului Preoteasa si Valcau de Sus cu restul comunei.

Înapoi