ANUNT-PRIVIND FINANȚĂRILE NERAMBURSABILE DIN FONDURILE BUGETULUI LOCAL
2018-09-17 00:00:00

Nr.înreg 5134 din 17.09.2018


                                                                            ANUNȚ


Proiectele privind finanțările nerambursabile din fondurile bugetului local al Comunei Valcău de Jos alocate pentru activități nonprofit de interes local se depun la primăria comunei Valcău de Jos (loc. Valcău de Jos, nr. 228) până la data de 24.09.2018.
Evaluarea proiectelor: 28.09.2018

 

 

Cu deosebit respect,


PRIMAR,
ING. ROȘAN IOAN

 

Înapoi