Știri și evenimente

Buldoexcavator la Primaria Valcau de Jos

Buldoexcavator la Primaria Valcau de Jos

Comuna Valcau de Jos a achizitionat un Buldoexcavator prin proiectul „ACHIZITIE UTILAJ PENTRU INTRETINERE SI GOSPODARIRE COMUNALA IN COMUNA VALCAU DE JOS, JUDETUL SALAJ '', proiect finantat  prin FEADR, Măsura 41.322  "Renovarea, dezvoltarea satelor , îmbunătăţirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale.

Comunicat de presă APM Sălaj

Începând cu data de 10.04.2013 APM Sălaj va pune în aplicare noua modalitatea de înregistrare a solicitărilor de emitere a actelor de reglementare.

În acest context vă informăm că solicitările venite din partea persoanelor juridice/fizice privind emiterea actelor de reglementare de către APM Sălaj, trebuie să parcurgă următorii pasi:

1. Titularii se vor înregistra la adresa http://raportare.anpm.ro conform instrucţiunilor de pe site-ul ANPM.

2. Se transmite online cererea, precum şi documentaţia aferentă pentru fiecare solicitare depusă de către titular, în sistemul informatic integrat de mediu (SIM). Totodată titularul va depune la sediul APM Sălaj toate aceste documente şi în format pe hârtie.

Pentru informaţii sau clarificări vă rugăm să vă adresaţi Agenţiei pentru Protecţia Mediului Sălaj, str. Parcului, nr. 2, judeţul Sălaj, Cod 450045, email: office@apmsj.anpm.ro, telefon 0260662619, fax 0260662622.

SIS II - Sistemul de informatii Schengen II

Ataşat gaşiti informaţii despre acest sistem

Înapoi